Ann Rosén

En Passant

Skulptur 2007
Konstnärshuset, Stockholm
4/7-19/8 2007


En passant - Ljudinstallation av Ann Rosén i samarbete med Sten-Olof Hellström

Verket består av rumslig aktivitet, ljud, högtalare, mikrofon, dator etc.

En fjärils vingslag i Brasilien kan vara orsaken till att en storm uppstår i norra Sverige. Våra handlingar får ofta konsekvenser långt bortom vårt medvetandes horisont. Bara genom att ta ett steg eller höja ena armen sätter vi saker i rörelse. I vår omedelbara omgivning orsakar vår rörelse lufttrycks förändringar som fortplantar sig genom rummet i form turbulens ungefär som när dyn virvlar up från botten av en liten damm.

I En passant orsakar rörelse inte bara turbulens i luften utan framförallt i själva ljudet. En dator genererar en för människor ohörbar ton skickas ut i rummet via flera högtalare. I viloläge uppstår ett statisk men fortfarande ohörbar klang. När något eller någon rör sig i installationen störs den rena klangen och det uppstår en slags turbulens i ljudet. Genom att jämföra det ursprungliga ljudet och den i rummet uppkomna klangen får datorn fram ett turbulens värde som används för att generera nya och hörbara ljud.

En passant - Sound installation by Ann Rosén in collaboration with Sten-Olof Hellström.

The work consists of spatial activity, sound, loudspeakers, microphone, computer etc.

The flap of a butterfly’s wings in Brazil can set off a storm in the north of Sweden. Our actions often have consequences way beyond the horizon of our consciousness. Just by taking a step or raising one arm we set things in motion. In our immediate surrounding our movement cause air pressure variations that spread through space in the form turbulence in much the same way as when mud tumbles up from the bottom of a small pond.

In En passant motion causes turbulence not only in the air but also in the sound itself. A computer is used to generate a, for the human ear, undetectable tone that is sent out into the room via several loud speakers When there is no activity the result is a clean, static but still undetectable sound. When there is movement in the installation the static sound is disturbed causing a sort of turbulence in the sound. By comparing the sound in the room with the ton that is sent out the computer extracts a turbulence value that is used to generate new and for the human ear detectable sounds.

 

 

 

Ann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schhh....

8/10-13/11 2005
Konstakademien / The Royal Academy n Ann Rosén

 

 

   

 

 
   

 

contact

index

 
 

 

 

 © Ann Rosén 2006