Ann Rosén

 

 

 

Kontakt

 

schhh...

8/10-13/11 2005

Sveriges Allmänna Konstförening
c/o Konstakademien
Fredsgatan 12
Stockholm

 

Projektbeskrivning
schhh…

På inbjudan av Sveriges Allmänna Konstförening har jag fått möjligheten att göra en utställning i Konstakademiens lokaler på Fredsgatan 12 i Stockholm.
I två av de tre rum jag har till mitt förfogande visar jag två ljudinstallationer: Rumsliga tystnader (www.konstnarsnamnden.se/b_projred/Rosen2.html) som är en vidare utveckling av prototyperna från Tyst ljudskulptur (http://cid.nada.kth.se/tystljud). I både Tyst ljudskulptur och i Rumsliga tystnader släcker vi ut ljud med ljud så att tysta zoner uppstår. Projektet Rumsliga tystnader genomförs med stöd från Konstnärsnämnden. Sveriges Bildkonstnärsfond. Den andra ljudinstallationen blir ett nytt verk, en “Walk in composition” som har utvecklats ur projektet Träffas (www.annrosen.nu/hvt/traffas/traffas.html). Ljudinstallation har utvecklats utifrån det aktuella rummets specifika förutsättningar och kommer att påverkas och förändras av besökarens rörelse. I det tredje rummet kommer jag att visa nya ljudverk, skisser och utkast till nya walk in compositions.

Jag vill öppna upp och bjuda in till samtal!
Som en del av utställningen vill jag skapa en mötesplats, “lite action”. Att skapa förutsättningar för samarbeten och delaktighet har länge ingått som en del i mitt konstnärskap.
Ett rum med fyllt med möten, tankar och idéer där konstverk, skisser, bilder, ljud, text blandas med programpunkter, föreläsningar, konserter, performance, dans, visningar, seminarier och workshops.

Plats schhh... ingår som en del i utställningen och är en mötesplats och en samarbetsplattform där konstnärer, musiker, tonsättare, dansare, forskare, psykologer, arkitekter med flera möter besökarna. Programmet planeras i samarbete med ADRA-Art Driven Research Association, Fylkingen, EMS/Rikskonserter, Sveriges Allmänna Konstförening och de medverkande.

Lördag 8 oktober inleds programmet kl 12.30 med ljudverket 5'15''
Därefter uruppförs verket Virtuell Noise ett elektroakustiskt stycke för högtalare av Sten-Olof Hellström som är medskapare till ljudinstallationen Rumsliga tystnader. Ljudverket 5'15'' kommer att spelas dagligen kl.12.30 som inledning till lunchhändelser på Plats schhh....

8/10-13/11 tisdag-söndag kl 12.30
Lunchhändelser, minikonserter, elektroakustiska verk för högtalare, liveelektronik, sång, dans, performance mm.
Onsdagar 17.30-19.30 och lördagar 13.00-15.00
Workshops, seminarier, presentationer och samtal.


Medverkande: Miguel Azguime
, John Ayers, Paul Bell, Jonas Broberg, Peter Bryngelsson, Rolf Enström, Anna Eriksson, Katarina Eriksson, John Ferguson Hanna Hartman, Jens Hedman, Sten-Olof Hellström, Bennett Hogg, Susanne Höglin, The Instant group, Sven Johansson, Arijana Kajfes, Erik Mikael Karlsson, Martin Küchen, Jan Liljekvist, My little pop group, Nordic Dumplings, Lise-Lotte Norelius, Sally Jane Norman, Anne Pajunen, Åke Parmerud, Ingo Reulecke, Jonas Runberger, Susanna Sandström, Peter Santesson, Will Schrimshaw, David Stackenäs, Jenny Sunesson, Paulina Sundin, Tommy Zwedberg, Twochange, Simon Vincent, Elisabeth Wärnfeldt med flera. Se program


ADRA seminarium och workshop 9-12 november
ADRAs workshop inleds med offentlig presentation av Culture Lab i Newcastle och samtal med Sally Jane Norman och Bennett Hogg och avslutas med offentlig slutsummering lördag 13 november. Medverkande: ADRA medlemmar och inbjudna gäster.
ADRA är ett nätverk, en förening och ett projekt som vuxit fram ur behovet av en samarbetsplattform för individer och grupper från skilda kunskaps- och erfarenhetsfält. www.adra.nu

Min förhoppning är att utställningen och programmet som baseras på mitt konstnärliga arbete under perioden 2000-2005 kan medverka till att öppna upp ett samtal med publiken, mellan olika grupper och intresseområden. Jag hoppas att utställningen kan bli en mötesplats och ge förutsättningar för att en dialog ska uppstå.

Ann Rosén

...om och kring utställningen och Ann Roséns konstnärskap
Katalogtexter av Anders Alpsten, Bennett Hogg och Gunnel Pettersson publiceras i samband med utställningen på: www.annrosen.nu

För mera information ring 0708-109838

 

 

 schhh....

...texter om och kring utställningen och Ann Roséns konstnärsskap

av

Anders Alpsten
Bennett Hogg
Gunnel Pettersson
Ann Rosén

Ladda ner PDF 3MB