Ann Rosén Hetta (Heat) 2000

Video projection, venitian blinds

next image

   
Resident in 
Stockholm 
Sweden
  LUST 2000

HETTA, 2000

INAMINADINA, 2000

IFRÅN, 2000

I LAG, 2000

FOTBOLL , 1999

GODIS TILL BARNEN, 1999

ANNONS/Ad.1999-2000

FÖRBAND, 1998

PORT 1998

FRUKOST (Breakfast Action) 1996

RASTPLATS, 1995

ROLL, 1995

GROP, 1994

NEWS MEMORY, 1994

PLEASURE GARDEN 1994

LINKS

Exhibition at Galleri Enkehuset, Stockholm, Sweden, 2000 © Ann Rosén 2000